Outdoor oglašavanje na reklamnim dvostranim svetlećim displejima u Nišu

Ubeđeni smo da ste se već susreli sa ovim vidom savremenog i novog reklamnog prostora koji ce svojim novim načinom i pristupom oglašavanju ubrzavati protok informacija a pri tom na način na koji ce delom i ulepšati izgled grada. Dvostrani svetleći display u forma tu B1 (100x70cm) je idealan za reklamiranje, marketinške kampanje, permanentno oglašavanje, informisanje o raznim događajima, sajamskim sportskim i kulturnim manifestacijama, promocijama, kampanjama, otvaranje novih objekata, reklamiranju novih proizvoda, putokazima.

Dvostrani svetleći display je sledećih karakteristika:

  • Dimenzija 100 x70 cm
  • Dvostrano prosvetljen
  • Instaliran na stubovima javne rasvete usmeren ka kolovozu i trotoarima
  • Savremenog dizajna
  • Prosvetljavanje u tajmingu rada javne rasvete
  • Instaliran u nizu (sa svim prednostima koje nosi: reklamiranje u nizu, putokazi...)
  • Atestiran na upotrebu u spoljnim uslovima
  • Krajnje brza i pojednostavljena zamena imidža tj. reklamne poruke

PREDNOSTI OVOG NAČINA OUTDOOR OGLASAVANJA

Mogućnost kontinuiranog plasmana poruke kupcu što izaziva novi i efikasan efekat na kupca, konzumenta usluga ili posetioca neke manifestacije. Unificiranost poruka naročito je efektna kod novih brendova sto ostavlja snazan utisak i skracuje put do kupca. Masovnost poruka i slika u nizu iskustveno je vrlo efikasna u svim vidovima informisanja i komuniciranja sa konzumentima. Utisak zastupljenosti vaših proizvoda i ideja koji daje snagu i agresivnost kompaniji koja je u tom domenu neophodna. Mogućnost reklame u segmentima, što je direktno u vezi sa brojem zakupljenih display-a.

PRENESITE VAŠU PORUKU do stotine hiljada vaših korisnika putem mreže dvostranih svetlećih display-a. Oglasite se preko kvalitetnih prosvetljenih fotografija, plakata, logoa slogana ili znakova

ULICE U KOJIMA SU POSTAVLJENI DVOSTRANI SVETLECI DISPLAY-i
Karta